content.php Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

GOK Rędziny

O nas

Historia Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach działa od 1 sierpnia 1997 roku, został utworzony na mocy uchwały nr 4/XXV/97 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 stycznia 1997 roku. Głównym jego zadaniem jest:

 • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalno - oświatowych
 • upowszechnianie dóbr kultury mieszkańcom gminy
 • przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury
 • inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną
 • organizowanie imprez kulturalnych dla społeczeństwa gminy Rędziny
 • organizowanie konkursów, spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, kiermaszy
 • prowadzenie impresariatu artystycznego
 • organizowanie festynów, zabaw, wycieczek, rajdów i obozów
 • prowadzenie działalności wydawniczej
 • prowadzenie ognisk artystycznych, amatorskich zespołów artystycznych, nauki tanca, muzyki itp
 • prowadzenie zajęć rekreacyjnych w zakresie kultury fizycznej
 • gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie materiałów bibliotecznych
 • redagowanie i wydawanie gazety gminnej
 • prowadzenie działalności informacyjnej - bibliograficznej oraz popularyzacja książek i czytelnictwa.

Gminny Ośrodek Kultury jest połączony z Biblioteką stanowi razem Instytucję Kultury, zatrudnionych jest w nim 13 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi to 8 etatów, w tym 2 1/2 to bibliotekarze, pozostali są pracownikami GOK-u i filii w Mariance Rędzińskiej.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury - Gminnej Biblioteki w Rędzinach:

Dyrektor: Jolanta Brzozowska - Ciura
Księgowa: Halina Chudzicka
Instruktor: Agnieszka Senderecka
Instruktor: Aleksander Minkina
Instruktor: Marta Jendrasiak
Instruktor: Katarzyna Drążek- Pasternak - taniec nowoczesny
Instruktor: Konrad Dawid  - taniec Towarzyski
Instruktor: Barbara Musiał - karate
Teatr - Bogdan Wąchała
Studio Piosenki - Agnieszka Krzynowek
Instrumenty - Rafał Mazurczak

Pracownicy gospodarczy

Barbara Mstowska
Małgorzata KaletaFilia Marianka Rędzińska
Instruktor: Marta Jendrasiak
Instruktor: Roman Powiertowski
Instruktor: Zbigniew Kalota- modelarnia

Filia Rudniki
Instruktor: Dorota Mstowska

Gminna Hala Sportowa

Instruktor: Dominik Glica

Biblioteka
Renata Pindral
Barbara Srokosz
Elżbieta Pijanka

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Rędzinach

ul. Mickiewicza 7,
42-242 Rędziny
tel. 34 32 79 998
email: gok@redziny.pl

Gok Rędziny

Biblioteka