content.php Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

GOK Rędziny

Plastyka

Informacja o zajęciach:

Zajęcia koła plastycznego podczas roku szkolnego odbywają się:
czwartek: 17.30- 18.00


Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki plastyczne: malarstwo, rysunek, frotaż, colage i wiele innych opartych na konstrukcjach przestrzennych czy pracy z plasteliną lub masą solną.
Zadaniem zajęć jest kształtowanie wyobraźni plastycznej, rozwijanie poczucia piękana i wrażliwości estetycznej. W czasie spotkań uczestnicy mogą także wykonywać prace na różne konkursy plastyczne zarówno pod patronatem GOK-u jak i innych organizatorów.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Rędzinach

ul. Mickiewicza 7,
42-242 Rędziny
tel. 34 32 79 998
email: gok@redziny.pl

Gok Rędziny

Biblioteka