content.php Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

GOK Rędziny

Protokół z Inicjatyw lokalnych

PROTOKÓŁ Z  WYBORU INICJATYW LOKALNYCH
Zgodnie z realizacją zadania Mobilna kultura – diagnoza potrzeb kultury w gminie Rędziny na
ostatnim spotkaniu przeprowadzono wybór inicjatyw lokalnych. Podczas pierwszych (6 spotkań)
spotkań animacyjno-diagnostycznych zostały wyłonione różne propozycje od mieszkańców.
W trakcie drugiej partii spotkań ( 6 spotkań) mieszkańcy w sołectwach między sobą dyskutowali na temat inicjatyw
 najciekawszych dla danego sołectwa. Uzgodniono i wybrano po jednym z  najciekawszych pomysłów. Liderzy mieli
za zadania kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Kultury, aby dopracować inicjatywy. Pomysły wpływały do Ośrodka
Kultury na fiszkach roboczych, które podczas spotkań indywidualnych były dopracowywane.
Ostatecznie, na spotkaniu podsumowującym 06.06.2017 r. dokonano zatwierdzenia już przemyślanych
i przedyskutowanych inicjatyw. Wybrano 6 inicjatyw:
1.    Edukacja historyczna poprzez zabawę
2.    Rędziński Uniwersytet
3.    Jura na pogodę ducha
4.    Poznajmy naszą miejscowość
5.    Miejscem folklorem stojące
6.    Młodzi z pasją
Wyboru dokonali sami mieszkańcy obecni na spotkaniu. W załączeniu lista osób. W spotkaniach i wyborze uczestniczył animator

z ramienia Narodowego Centrum Kultury
 p. Alicja Hałoń.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Rędzinach

ul. Mickiewicza 7,
42-242 Rędziny
tel. 34 32 79 998
email: gok@redziny.pl

Gok Rędziny

Biblioteka