content.php Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

GOK Rędziny

Plan zajęć świetlica Marianka Rędzińska

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Rędzinach

ul. Mickiewicza 7,
42-242 Rędziny
tel. 34 32 79 998
email: gok@redziny.pl

Gok Rędziny

Biblioteka