content.php Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

GOK Rędziny

Studio piosenki

Wszystkich chętnych zapraszamy w środy: pomiędzy 16.00 - 19.00

NASZE MAŁE SUKCESY

Na zajęciach Studia Piosenki dzieci i młodzież rozwijają swoje zdolności wokalne poprzez ćwiczenia emisji głosu ,dykcji ,pracy z mikrofonem oraz zachowania się podczas występu na scenie. Młodzi soliści pracują w dwóch grupach oraz indywidualnie.Ważnym działaniem studia jest;udział w konkursach muzycznych ,koncerty w domu kultury wg harmonogramu działalności GOK, udział w festynach środowiskowych w Gminie Rędziny.Pod koniec roku 2015 grupa nagrała płytę z kolędami i pastorałkami. To doświadczenie niewątpliwie wzbogaciło warsztat pracy młodych, uzdolnionych solistów.

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Rędzinach

ul. Mickiewicza 7,
42-242 Rędziny
tel. 34 32 79 998
email: gok@redziny.pl

Gok Rędziny

Biblioteka