content.php Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

GOK Rędziny

Projekcje filmowe

W kwietniu proponujemy filmy:

Przygody lisa Urwisa - propozycja dla klas II

Most do Terabith - propozycja dla kals V

W maju spotykamy się 12 maja

"Tajemniczy świat Arietty" - propozycja dla kas I Szkół Podstawowych

"Latająca klasa" - propozycja dla klas V i VI Szkół Postawowych

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Rędzinach

ul. Mickiewicza 7,
42-242 Rędziny
tel. 34 32 79 998
email: gok@redziny.pl

Gok Rędziny

Biblioteka